top of page
Search
  • Writer's pictureOur Love Quest

Brain vs. heart in love

Updated: Feb 2, 2018

Love, emotion, heart or mind, logic, brain? Which one wins? Probably in love or like a lot of things in life, there is no absoluteness, therefore, nothing is completely right or wrong. Everything is relative.

I met her on a gloomy rainy day. She was still very passionate in sharing like before and yet I could feel her sadness. She also shared that she felt sad after sharing with me about the "love incident" at work.

And moral, principles, values complicate things even more. Fortunately with her, it's much simpler if the love gets the answer. Getting together is hard but what will happen after that? It's key. There might be few fleetingly spontaneous and passionate moments but at the end what lasts, what stays?

Love alone is not enough, you need the two souls to be on the same wave lengths and you also need the harmony of the life views. It's critical because it will help the two people continue writing new chapters of their love.

So this is it, let it be. Let the wind blow away, let the emotion fly with the wind and hopefully, the sadness will be gone too.

For there are many joys in life and I believe she will firmly create new love and joys in her life.

P.S: I wrote the Vietnamese version in just 10 minutes and decides to let my heart flow. There was no edit whatsoever. English copy was translated based on this.

Tình cảm, tình yêu, xúc cảm, cảm xúc hay lí trí, đầu óc, logic, khối óc? Ai sẽ thắng, ai sẽ thua? Có lẽ trong chuyện tình cảm cũng như nhiều thứ trong cuộc sống, không có gì là tuyệt đối nên sẽ không có điều gì là đúng hay sai hoàn toàn. Mọi thứ đều mang tính tương đối.

Tôi gặp chị vào một chiều trời đang giận dỗi muốn khóc. Chị vẫn sôi nổi chia sẻ như ngày nào nhưng có chút thoáng buồn. Chị cũng nói là chị cũng buồn sau khi tâm sự với tôi về "tai nạn nghề nghiệp" liên quan đến chuyện tình cảm này.

Rồi giáo điều, giá trị, đạo đức, của con người càng làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Nhưng với chị, điều này sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu xúc cảm có được câu trả lời! Đến với nhau đã khó, nhưng sau đó sẽ được gì? Điều này mới quan trong. Có những phút giây thoáng qua và cũng rất cuồng nhiệt nhưng cuối cùng sẽ là gì?

Xúc cảm không chưa đủ, còn phải có sự đồng điệu của hai tâm hồn & quan niệm sống. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ giúp viết tiếp câu chuyện của hai người qua những chương tiếp theo.

Thôi thì thôi, đành vậy thôi. Để gió cuốn đi, để xúc cảm bay theo những cơn gió và để cả những nỗi buồn cuốn theo.

Vì cuộc đời còn nhiều niềm vui...và tôi tin chị sẽ lại vững tay lái tạo thêm nhiều xúc cảm mới, nhiều sự an nhiên mới.

61 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


Choose love no matter what

To keep being inspired by love

bottom of page