Search
  • Our Love Quest

Biển và em (You & the sea)

I still remember the day we had been together, hands in hands walking on the beach. Em said, "can i draw something on the sand for you?" Of course baby. and the heart sign for me.... it's been 7 months, right?... Nếu thật buồn em hãy về với biển Viết ước mơ lên những vỏ sò Và hãy viết tên em trên cát Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa (Đàm Huy Đông)


97 views0 comments

Recent Posts

See All

Choose love no matter what

To keep being inspired by love